la diapositiva canvia cada 10 segons

Dani. Viatge del Dani al Perú i Colòmbia - 2003
cervatana

Ja no recordo com es deia l'home aquest que em va fabricar una cervatana
especial que no contenia pell animal ni plomes ja que no cal matar ni fer mal a
cap esser perque jo tingui un objecte més o menys atractiu penjat a casa meva.